logo
icon

Полезно за Вас

logo

Често задавани въпроси

icon  Какво представлява уеб сайтът ?

  Уеб сайт, или накратко сайт, е съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP. Съществуват различни видове уебсайтове в зависимост от тяхното предназначение, аудитория и съдържание.
    Всички файлове се хостват на сървър в интернет пространството, от който потребителите достъпват сайта. Достъпът се осъществява чрез уеб браузър, който представя графичната среда или потребителския интерфейс на сайта, изграден посредством HTML код. Ако скелетът на уеб сайта е построен на база HTML, то стилът, цветовите схеми, декоративните и графични елементи и всички шрифтове се представят от CSS (Cascading Style Sheets) – език, който предоставя множество възможности за създаване на комбинации от стилове, обличащи съдържанието в подходяща, хармонична визия. Уеб сайтът може да бъде силно интерактивен, за което допринасят основно скриптовите езици, като най-често се използват PHP, Pyton, Perl и JS. Множество сайтове се ползват от силата на програмния код, за да представят богата мултимедия, игрални приложения, 3D визуализации и панорами на реални обекти, местности, онлайн магазини или различни лайф стрийм медии, като радиа и телевизии.
    Сайтовете се съхраняват на уеб сървъра под формата на файлове. Всеки файл съдържа информация, която директно или след някаква обработка се изпраща на уеб браузъра, когато той поиска съдържанието на дадена страница. Най-общо сайтовете, които правят обработка на информацията, се наричат динамични, а тези, които не правят такава обработка – статични.
    С бързият темп на развитие на социалните медии и непрекъснатите нововъведения, които те предлагат в технологично отношение, потребителите стават все по-взискателни и към уеб сайтовете и очакват там да намерят функционалностите и структурните решения, с които вече са свикнали.
    В заключение може да се обобщи, че уеб сайтът е основен комуникационен инструмент за бизнеса към днешна дата основно поради предимствата на медията (интернет), в която е разположен. Той трябва да бъде изграждан спрямо бизнес целите и целевите групи на компанията, както и в съгласуваност с тенденциите в уеб разработването и дизайна. Важно е зад цялостното онлайн присъствие на компанията/бранда/продукта да стои прецизно изградена стратегия и различните онлайн дейностите да се планират като един общ проект, за да има последователност на посланията.
    За да се сдобиете със собствен уеб сайт, бихте могли да опитате да го създадете сами или да наемете съответните специалисти, които да ви го разработят от самото начало, както и да осъществяват неговата поддвръжка и оптимизация.

image

  Източник: Wikipedia.

icon  Защо трябва да имам уеб сайт?

  Когато се заговори за изработката на електронен сайт, не минава и седмица без да чуем твърдения от типа "за какво ми е уеб сайт като си имам достатъчно постоянни клиенти", или "нямам време да се занимавам и със сайт, а пък и какво разбирам аз от компютри", или пък "много е скъпо, не мога да си го позволя". В този ред на мисли ще се опитаме да дадем ясни и категорични аргументи, с които да отговорим на въпроса: Защо наистина е необходимо?
    Ще започнем с небезизвествата сентенция на Бил Гейтс, която не се нуждае от разяснение и коментар: "Има вече само два вида фирми: Фирми в интернет и фирми извън бизнеса."
    Това, че вашата компания се радва на постоянни клиенти е повече от прекрасно - означава недвусмисленно, че хората са доволни от услугите или продуктите, които предлагате. Генералният въпрос, който идва веднага на дневен ред е: Защо да не увеличете броя на тези клиенти, а от там и своето благосъстояние? Един професионално изграден интернет сайт Ви дава възможност да представите фирмата си не само в града, в който живеете, не само в България, а и на целият свят! Той Ви дава възможност да разясните на клиентите си всеки един детайл от вашата дейност дори в извънработно време. Познавате ли служител, който работи за вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 356 дни в годината, без да закъснява за работа, без да отсъства, без да боледува, без лятна отпуска и пр.? Дори нещо повече, дори когато вие си почивате, той пак продължава да работи неуморно за вас със същото качество без значение дали сте до него или не.
    Друго безпорно предимство на уеб сайта е пестенето на време и пряко намаляване на разходите на офиса. Всекидневно във всеки офис, служителите на компанията се налага да губят ценно време и енергия да информират за нови продукти и услуги, както и промоционални цени своите клиенте по телефона. Уеб сайтът ще прави това вместо тях, едновременно по едно и също време за всички клиенти, без умора и влияние от лични емоции и настроения, и най-важното, на края на месеца не присъства във ведомостта за заплати.
    Фирмите, разполагащи с Интернет сайтове се ползват с много по-висок кредит на доверие сред новите, потенциални клиенти, а доволните клиенти са най-добрата реклама. Нещо повече, чрез интернет сайта вие поддържате постоянна обратна връзка със своите клиенти, защото вашите най – недоволни клиенти са най – добрият ви коректив в бизнеса.
    На края, но не на последно място трябва да обърнем внимание и на другите неуспорими конкурентни предимства, несъобразяването, с които сериозно вредят на бизнеса и благосъстоянието ви.
    В България, следвайки тенденциите в световен мащаб, все повече навлиза пазаруването през интернет. Това е лесен и удобен начин да привличате все повече клиенти. Потребителитите предпочитат да имат достъп до стоките и услугите 24 часа в денонощието, като все повече считат работното време на търговските обекти за досадно и ограничаващо. В нашено съвремие принципът "Чичко Гугъл знае всичко" се експлоатира от потребителите неуморно и работи безотказно. Неоспорим е факта, че при нужда от каквото и да било, хората правят търсене първо в Интернет, а после в "реалния" живот. Един професионално построен и добре организиран и оптимизиран сайт може да насочи потребителите точно към продуктите и услугите на Вашата фирма.

  Източник: Авторски материал.

icon  Какво трябва да направя за да имам уеб сайт ?

  Очаквайте скоро! В момента страницата е в процес на обновяване.

icon  Десетте "Божи заповеди" за изграждане на добър уеб сайт.

Десетте правила, които е добре да се спазят за да бъде успешен един уеб сайт.


image


  Източник: BGpro Media ЕООД. Автор: Атанас Георгиев.

icon  Седемте "Смъртни гряха" при изграждане на уеб сайт.

Тези т.нар седем "Смъртни гряха" отразяват много точно и изчерпателно, от какво да се въздържаме или да не правим при изграждане на уеб сайт.


image


  Източник: BGpro Media ЕООД. Автор: Атанас Георгиев.

icon  Статичен или динамичен уеб сайт ?

   Едно от важните неща върху, които трябва да помислите, освен всичко останало е вида на сайта, според начина на актуализиране на информацията в него. За целта ще се опитаме кратко, точно и ясно да дефинираме същността, предимствата и недостатъците на статичният е динамичният уеб сайт, както и за кого, и в кои случаи са подходящи съответно те.

Статичен уеб сайт.
Статичният уеб сайт е съвкупност от добре структурирани и свързани по между си уеб страници написани със съответния програмен код на HTML, като всяка една от тях първоначално представлява „бял лист“, върху който уеб дизайнера/програмиста създава ред по ред "скелета" на сайта. За индивидуална визия и стил при представяне на информацията и допълнителното и оформяне като цвят, позиция в страницата и пр., се използват CSS команди, а за да "оживее" уеб сайта и да придобие функционалности се използва JavaScript. Всичко това се съобразява със съответните елементи на фирмената идентичност на компанията възложител, аудиторията, като таргетна група, към която е насочен сайта, както и бранша, в който компанията развива своята дейност.
От гледна точка на функционалността, трябва абсолютно точно да се преценяват ефектите върху сайтовите елементи за да се постигне максимално ангажиране на вниматнието на потребителя и насочването му в желаната от нас посока. Границата между задържането на вниманието и отегчаването на потребителя е много тънка. В тази връзка никога не трябва да се прекалява с ефектите. Главната цел е чрез тях да се постигне интуитивност и улеснянавяне на потребителя.

Предимства на статичният уеб сайт.
Индивидуален дизайн за всяка страница.
Възможност за минимизиране на използването на JavaScript, който не се възприема добре от Google и другите търсещи машини.
По-добра SEO оптимизация.
По-лек и изчистен код, като цялото съдържание е разположено в самите уеб страници. В резултат на това се постига по-бързо зареждане на статичния уеб сайт в сравнение с динамичния. В следствие на по-високата скорост на зареждане на сайта, от една страна, и достъпността до сайтовото съдържание за Google и другите търсещи машини, от друга, имат пряка връзка за класиране на един уеб сайт в по-предни позиции от друг.
Възможност за интегриране на динамично съдържание при необходимост.
Винаги се разполага с пълно копие /архив/ на сайта.
Статичния формат на сайта ще позволи по-бързо зареждане на страниците, както на настолен компютър, така и на мобилни устройства.
Актуализирането и добавянето на ново съдържание се извършва Offline, без да спира или да пречи на нормалното функциониране на сайта. Това дава възможност, при необходим ъпдейт, всичко да бъде направено и проверено предварително, като несъответствията да бъдат отстранени без да достигат бъгове до крайните потребители.
По-лесно добавяне на специфични и верификационни скриптове.

Недостатъци на статичният уеб сайт.
Единственият недостатък, ако можем да го наречем такъв е фактът, че за да бъдат извършени промени или добавяне на ново съдържание е необходимо то да бъде извършено от специалист със съответните познания по HTML, CSS, JavaScript и пр. За предпочитане е това да е екипа, който е разработил уеб проекта, защото познава структурата, стила и дизайна на сайта.
Трактовката на този недостатък в практиката е пративоречива. Някои възложители отчитат гореизложеното, като недостатък, главно от гледна точка ограничаването на възможността за извършване на промени по уеб сайта, сами или от други лица-непрофесионалисти. Като допълнителен мотив се изтъква нуждата от допълнително заплащане на префисионалистите-програмисти, за извършването на всяка промяна.
Други възложители обаче въприемат този недостатък като обсолютно предимство, с аргумента, че "какво по-добро, от това, сайтът ми да се поддържа от професионалисти, времето на "специалист по всичко" отдавна отмина". Допълнителен мотив, който се изтъква, е неуспаримият факт, че аутсорсинга в развития свят е издигнат в култ.
Дали "чашата е наполовина пълна или наполовина празна" оставяме на вашата лична преценка и предпочитание.

За кого е подходящ статичният уеб сайт?
Статичният формат на уеб сайт е подходящ, както за компании, така и за физически лица, които са специализирани в определена сфера на дейност или услуга, която трябва да бъде представена по различен, специфичен и атрактивен начин, който да привлече интереса и да позволи на потребителите (посетителите) да разберат всичко необходимо за предлаганата стока или услуга.
Също така е подходящ и за малки компании, които трябва да се отличат и привлекат внимание върху себе си чрез по-забележителен дизайн, отлично разработена йерархична структура, позволяваща на потребителите с най-малко кликове да достигнат до търсеното съдържание.

За кого НЕ е подходящ статичният уеб сайт?
Статичният формат на уеб сайт не е подходящ за компании, които се налага да правят ежедневни или ежеседмични промени в електранните си сайтове. Тава са предимно компании с голяма стокова номенклатура, занимаващи се с електронна търговия както на едро, така и дребно. Други такива сайтове са блоговите и информационно-новинарските и пр.
За тези компании е подходящ динамичният формат в комбинация с онлайн магазин или само онлайн магазин.

Динамичен уеб сайт.
Тава е сайт, който притежава да голяма степен характеристиките на статичният, но в който се предвижда промяната и допълването на съдържание да става с помощта на така наречената CMS система за управление на съдържанието. Динамичният уеб сайт в последните няколко година се налага по-успешно на пазара защото предоставя възможност на собственика или негови служители да извършват промени по него, независимо дали имат специализирани познания или не.

С редицата предимства и удобства на динамичния уеб сайт идват и множеството ангажименти в комбинация с наличието на отговорно поведение на човека, който ще управлява съдържанието в сайта. Твърдението, което си розпространява в публичното пространство и в по-голямата част от статиите в интернет и печатните издания, за това, че когато сте избрали динамичен уеб сайт, не са ви необходими специалисти и имате т.нар. "нулева" зависимост /zero dependency/ е НАПЪЛНО ПОГРЕШНО. СПЕЦИАЛИСТИ СА НЕОБХОДИМИ. ЗАЩО?
Най-често пормените в един динамичен сайт са свързани с добавянето на снимки, описателен текст и цени на нови артикули. На практика за да извършите тези промени във вашият сайт сами е необходимо да съчетаете в себе си поне четири специалиста или трябва да имате добре сплотен и синхронизиран екип от тези четири различни човека.
Първият - фотограф и/или графичен дизайнер, който заснема новите продукти и подготвя графичните елементи и снимковия материал в качество и подходящ формат за въвеждане във вашият уеб сайт. Много често в практиката продуктовото заснемане и обработката на снимките се прави от двама различни човека.
Вторият - копирайтър - това е човекът, който да подготвя текстовото съдържание, което да е подходящо като обем, форматиране, граматически вярно и да представя ценната и уникалната, за конкретната целева аудитория, информация.
Третият - специалист по уеб програмиране или поне с основни, но достатъчни познания, който да извърши ъпдейта на информацията чисто технически.
Четвъртият - специалист SEO оптимизиране и онлайн маркетинг. Той е необходим ако искате уеб сайта Ви и съдържанието в него да е добре представено, а не да изглежда като електронна книга, да е конкурентен, добре оптимизиран, да работи във ваша полза и да сведете допълнителните разходи за онлайн реклама до разумни стойности.

Предимства на динамичния сайт.
CMS система.
Базова CSS настройка.
Динамично и неограничено създаване на нови уеб страници.
Собствена база данни.
Възможност за надграждане на оперативния код.
Възможност за синхронизиране със социалните мрежи, ERP системи и други софтиерни продукти.

Недостатъци на динамичният уеб сайт
Значително по-висока първоначална цена за разработване на електронният сайт.
По-бавно зареждане на съдържанието, поради факта, че съдържанието се намира в специални таблици позиционирани в база данни на уеб сървъра, което се визуализира при подадена заявка/действие. Например извършване на клик върху навигационното меню, линк към вътрешна страница или използването на търсачката в уеб сайта от потребителя/посетителя на сайта. Разбира се трябва да се има на предвид, че това не е единствения фактор за по-бавното зареждане на страниците.
По-сложно оптимизиране на уеб сайта.
Повечето базови платформи за създаване на динамични уеб сайтове съдържат повече JavaScript, който обаче не се възприема добре от Google, от гледна точка на оптимизацията, рейтинговането и класирането на сайта.
По-висока цена за надграждане на оперативния код от специалист (варира в зависимост от търсената функционалност).
Допълнителни познания за локални „форматирания“ на съдържанието, различно от стандартно предоставените в базовата CMS система, които много често не са достатъчни за постигане на желаният от нас ефект..

image


  Източник: Авторски материал.

icon  Какво е адаптивен (responsive) дизайн?

  Очаквайте скоро! В момента страницата е в процес на обновяване.

icon  Система за управление на съдържанието (CMS).

  Очаквайте скоро! В момента страницата е в процес на обновяване.

icon   SEO оптимизация. Що е то?

  Очаквайте скоро! В момента страницата е в процес на обновяване.

icon  SSL сертификатът. Защо е важен той?

  SSL е съкращение от Secure Sockets Layer, което на практика е криптографски протокол за връзка клиент-сървър, използван за пренасяне на информация в интернет. Със сигурност сте виждали, че при сърфиране в мрежата, когато влизате в определени сайтове, се появява изскачащ прозорец, в който се казва, че сайтът не е сигурен, като браузера ви пита "Сигурен ли сте, че искате да посетите този сайт?", като оцветявя браузерната лента, обикновено в червено. След това трябва да отговорите с "ДА" или "НЕ" чрез натискане на бутон в диалогово съобщение, което се появява, ако нямате SSL сертификат. Уебсайтове, които имат такъв протокол се отличават с префикс https:// вместо стандартния http://.

Какви за реалните ползи, при закупуване на SSL сертификат?

Защита на данните - цялата информация, която е въведена в браузъра, е криптирана, т.е. защитена и безопасна.
"Зелено катинарче/ключе" и оцветявяне на браузерната лента в зелено - получаването на зелен катинар/ключ и оцветяването в зелено, показва на посетителите, че връзката е защитена, кара ги да се чувстват сигурни и да се отнасят с доверие към вашият сайт, което доверие пряко се пренася върху имиджа на вашата компания и вашите продукти.
По-добро класиране при търсещите машини - сайтовете, които използват SSL сертификати, ще получат тласък в класацията за търсене. Тласък може да не е голям, но всяко покачване в класациите за търсене е предимство. В миналото сайтовете за електронна търговия и накои на държавните институции имаха SSL сертификат, но това се промени, с изьвлението на Google, че SSL ще бъде пуснат като критерий за класиране в търсещите машини. Още повече, Google дори ще маркира "HTTP" страници, които събират лични данни, пароли или кредитни карти като несигурни. Това е особено важно за тези, които имат или планират да стартират бизнес чрез онлайн магазин. В тези случаи SSL сертификатът е задължителен, тъй като посетителите трябва да се чувстват сигурни, че могат да въведат своите данни за кредитни карти и пароли.
HTTPS:// - всички посетители ще използват https вместо http префикс.

Как на практика технически се извършва криптирането и обмена на данните?

SSL протоколът дава възможност на различни програми в конфигурация клиент-сървър да комуникират помежду си, без да могат да бъдат "подслушвани" и подправяни. Клиентската програма и сървърът установяват връзка чрез специална процедура, наречена ръкостискане. По време на тази процедура клиентът и сървърът "съгласуват" различни условия и параметри, чрез които се осъществява сигурността на връзката. Ръкостискането се осъществява веднага след като клиентската програма осъществи връзка със сървър, на който има включен SSL протокол, и му се предоставят редица функции за шифроване и хеширане. От този списък се избира най-силната функция, която клиентът поддържа и впоследствие бива уведомен коя точно функция е избрана. След това, сървърът изпраща своята идентификация под формата на цифров сертификат. Сертификатът обикновено съдържа информация за органите, които са го издали (Certificate Authority), името на сървъра и публичния ключ, с който ще се криптира връзката. Потребителят след това има възможност да провери валидността на сертификата. За да може да се генерират сесийни ключове, използвани за всяка връзка, клиентът криптира произволно генерирано число, използвайки публичния ключ и изпраща резултата на сървъра. Единствено сървърът ще може след това да декриптира информацията, като използва своя частен ключ. Двете страни създават публични и частни ключове с произволно генерираното число, с които криптират и декриптират цялата предадена информация. С това ръкостискането приключва и връзката вече е защитена от подслушване. Ако, която и да е от горните стъпки не бъде изпълнена, ръкостискането се проваля и връзката няма да бъде осъществена. Целият този процес се извършва напълно автоматично и остава невидим за потребителя.

Криптирането, което позволява връзката да бъде защитена, представлява сложен математически процес. Чрез него цялата информация се криптира и декриптира от клиента и сървъра. Дължината и нивото на защита на един SSL сертификат се определя от дължината на ключа, която характеризира всеки един SSL сертификат (bits). Най-често разпространените SSL сертификати, които се предлагат, са с дължина 40-bit, 56-bit, 128-bit, 256-bit. Размерът на ключа определя и какво ниво на сигурност дава този SSL сертификат. Според приблизителни изчисления, дешифрирането на информация, криптирана чрез SSL сертификат, без да се разполага със съответния частен ключ може да отнеме няколко трилиона години, ако разбира се недоброжелателят разполага със съответните средства.

SSL сертификатите са разделени на три основни типа — обикновени SSL сертификати, Wildcard SSL сертификати и EV SSL сертификати. Обикновените SSL сертификати, могат да бъдат закупени от всеки. Все пак, тези сертификати си имат ограничение, тъй като те може да се използват единствено за един–единствен домейн. Ако има нужда да се използва друг домейн, или поддомейн, ще трябва да се инсталира нов сертификат.

Wildcard сертификатите могат да се използват за много допълнителни поддомейни, създадени към главния домейн, на който е инсталиран сертификатът. Съществуват и EV SSL сертификати. Този тип сертификати се издават единствено на юридически лица. Тези сертификати удостоверяват автентичността и произхода на фирмени уеб сайтове, като това създава допълнително доверие в неговите потребители.

image


  Източник: Авторски материал и Wikipedia.